Wybierz język:  

energetyka.info.pl

energetyka : elektroenergetyka : energia słoneczna : energia wiatrowa

Odnawialne źródła energii biogaz i biomasa

Biogaz to inaczej gaz wysypiskowy, który powstaje podczas fermentacji metanowej ścieków, odpadów komunalnych czy odchodów zwierzęcych. Po jego oczyszczeniu możemy otrzymać bio-metan, który z powodzeniem spełnia standardy jakości gazu ziemnego i może być wykorzystywany w identyczny sposób. Biomasa z kolei, to produkty i odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Wymienić tu można odchody zwierząt, oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce, słomę czy łodygi kukurydzy lub trawy.
 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2004-2024 Vertica Technologie Internetowe.