Επιλέξτε την γλώσσα σας:  

energetyka.info.pl

Energetics : ηλεκτρικός : ηλιακή ενέργεια : αιολική ενέργεια

Energy gas εκχύλιση αερίου

Έμπειροι εταιρεία στον τομέα της ενέργειας φυσικού αερίου ασχολούνται με την έρευνα και τον εντοπισμό των κοιτασμάτων και την εξόρυξη φυσικού αερίου. Λάβετε υπόψη ότι η εταιρεία θα πρέπει να έχουν άδεια για τη διεξαγωγή τέτοιων δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διενεργήθηκε διερευνητικές γεωτρήσεις - που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.
 


Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2004-2023 Vertica Technologie Internetowe.