Επιλέξτε την γλώσσα σας:  

energetyka.info.pl

Energetics : ηλεκτρικός : ηλιακή ενέργεια : αιολική ενέργεια

Ηλεκτρικη ενεργεια

Μεταξύ των εταιρειών στον τομέα της ενέργειας μπορούμε να βρούμε ειδικούς στον τομέα της αυτοματοποίησης της προστασίας της έρευνας, ποιότητα ισχύος και ηλεκτρικό εξοπλισμό δοκιμής. Θα πρέπει να εξετάσουμε την προσφορά για την κατασκευή και συντήρηση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε κτίρια, εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και της γείωσης, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της μέτρησης και τιμολόγησης. Οι προτάσεις τίθενται επίσης υπηρεσίες σχεδιασμού και του ενεργειακού εφοδιασμού ηλεκτρικών μετρήσεων.
 


Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2004-2023 Vertica Technologie Internetowe.