Επιλέξτε την γλώσσα σας:  

energetyka.info.pl

Energetics : ηλεκτρικός : ηλιακή ενέργεια : αιολική ενέργεια

Ανανεωσιμεσ πηγεσ ενεργειασ

Άνθρακας, φυσικό αέριο ή το αργό πετρέλαιο είναι μια πηγή ενέργειας που μπορεί να καταλήξει γρήγορα. Αντίθετα, στην περίπτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η χρήση των οποίων δεν προκαλεί το έλλειμμα. Αυτές περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, η ηλιακή, η αιολική και το βιοαέριο και βιομάζα.
 


Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2004-2023 Vertica Technologie Internetowe.